26 ביוני 2010

סאקינה מוחאמדי א-אשטיאני בסכנת הוצאה להורג בסקילהתרגום מפרסית לאנגלית: Mission free Iran

אנא מכם, אל תיתנו לסיוט שלנו להפוך למציאות, הפגינו כנגד סקילתה של אימנו. היום אנחנו שולחים את ידינו בתחינה לעבר אנשי העולם כולנו. מזה חמש שנים שאנו חיים בפחד ואימה, כשאהבת אם נחסכת מאיתנו. האם העולם יכול להיות כל כך אכזרי, לצפות באסון הזה מבלי לעשות דבר?
אנחנו הילדים של סאקינה מוחאמדי א- אשטיאני, פאסריד וסג’אד מוחמאדי א- אשתיאני. מאז ילדותינו אנחנו מלווים בכאב שבידיעה שאמנו כלואה ומחכה לגרוע מכל. להגיד את האמת, “סקילה” היא מילה כל כך נוראית שהיינו מעדיפים לעולם לא להשתמש בה. היינו מעדיפים לומר שאימנו בסכנה, שהיא עלולה להיהרג, ושהיא ראוייה לכל סיוע שתוכל לקבל.
היום, כל אפשרויות הפעולה שלנו   נתקלו במבוי סתום: עורך הדין של אימנו אומר שהיא נמצאת במצב מסוכן, אנחנו פונים אליך. אנחנו פונים אל אנשי העולם, באשר הם, אנחו פונים לאנשי איראן, לכל אלה מכם שהתנסו בכאב ובצער ובאימה של אבדן היקרים לכם מכל. בבקשה עזרו לנו להשיב את אימו הביתה!
אנחנו פונים בתחיה במיוחד אל האיראנים החיים בחוץ לארץ. עזרו לנו למנוע מהסיוט להפוך למציאות. אנחנו לא מסוגלים להסביר את המצוקה שמלווה כל רגע וכל שנייה מחייו. מילים לא מסוגלות לתאר את הפחד שלנו.
עזרו לנו להציל את אמא שלנו. כתבו ובקשו מהרשויות לשחרר אותה. אימרו להם שהיא לא עשתה כל רע, ואין אזרח מתלונן שיעיד כי  הרעה לו. אמא שלנו לא צריכה להיות מוצאת להורג. האם יש מי ששומע וחש לעזרתנו?

פאריד וסג’אד מוחמאדי א- אשתיאני


Disseminated by the Committee Against Stoning

Mina Ahadi

תגובה 1: