10 בספט׳ 2013

קריאה לעזרה מסוריה

הסיפור הוא פשוט. כאן בסוריה , המשטר הורג